YOU NEED FLASH PLAYER 8 TO VIEW THIS WEBSITE
DOWNLOAD FOR FREE AT ADOBE


2005 slog bosnisk polis till mot en lägenhet i Sarajevo där ett misstänkt självmordsattentat planerades. Två unga män greps: Mirsad från Kungälv och Cesur från Bröndby. De hade spelat in en avskedsvideo, hade sprängmedel och självmordsbälten redo och dömdes till långa fängelsestraff.

Varför vill unga nordiska muslimer offra sina liv?

Förklaringarna i media är ofta enkla, generaliserande eller intellektuella. Under tre års tid följde dokumentärfilmaren Oscar Hedin den miljö Mirsad kom ifrån. Han fann människor bakom rubrikerna, han fann fler unga män som sökt martyrskap och han fann andra förklaringar.

Det svider i hjärtat till Spanien & Portugal
05 feb
Canal de Historia - en iberisk tv-kanal - har köpt Det svider i hjärtat. - Jag tror särskilt den spanska publiken kommer finna Det svider i hjärtat intressant med tanke på de terrordåden i Madrid 2004, säger regissören Oscar Hedin.

Tydlig ledning
27 jan
Det svider i hjärtats producent Oscar Hedin intervjuas om betydelsen av ett starkt producentskap i samproduktioner.

Filmen nominerad till Prix Europa
01 sept
Det svider i hjärtat är nominerad i kategorin TV IRIS Multicultural Programmes. Läs mer at Prix Europa.

"Svidande bra"
10 apr
Det svider i hjärtat släpps på DVD. SVTs Filmkrönikan gillar filmen.

International premiär på LIDF
01 apr
Det svider i hjärtat har valts ut till London International Film Festival.

Tala för sig själva
25 mars
Expressens krönikör skriver: "Oscar Hedin moraliserar inte. Han låter de unga männen tala för sig själva."

"Jag ville förstå"
25 mars
Finska Hufvudstadsbladet intervjuar regissören Oscar Hedin.

Unik nordisk premiär
24 mars
De nordiska länderna samordnar sin premiär av Det svider i hjärtat (58') (SVT -24/3, NRK - 25/3, YLE - 26/3), RUV - 26/3 och DR - datum inom kort).

Seminarium i Ulricehamn
12 mars
Kl 18.00 Ulricehamns Folkets hus (öppen).

Seminarium i Borås
11 mars
Kl. 19:00 på Kulturhuset (öppen).

Seminarium i Kvarnsveden
06 mars
Film i Dalarna anordnar en filmdag med Det svider i hjärtat och Ett öga rött i Kvarnsvedens folkets hus - (sluten).

Det svider i hjärtat på Tempo
06 mars
Tempo Dokumentärfestival visar Det svider i hjärtat.

Seminarium i Jönköping
19 feb
ABF Jönköpings län, Folkets Bio, kl 18.30. (öppen)

SVT i Göteborg
15 feb
Regissören Oscar Hedin visar filmen för samhällsredaktionen på SVT i Göteborg och diskuterar journalistik och samhälle. (sluten)

CNN om filmen: En skakande bild
18 jan
CNNs program The Situation Room rapporterar om Det svider i hjärtat - "En skakande bild".
Se video

Seminarium i Strängnäs
17 jan
Regissören Oscar Hedin visar filmen för inbjudna gäster (sluten)

Seminarium i Sundsvall
15 jan
kl. 12:30 och kl. 19:00 på Söråkers Folkets Hus (Öppna)

Filmen nominerad till Guldbaggen
08 jan
Läs mer...

"Talar inte till de redan frälsta"
02 nov
Intervju med Oscar Hedin i Stockholms Fria angående hans syn på dokumentärfilm och Det Svider I Hjärtat. Läs mer...

"inbegripen i den islamska mångfalden"
30 okt
Västerbottenskuriren rapporterar från film och samtal i Umeå. Läs mer...

"Radera distansen mellan vi och dom"
29 okt
Mikael Löfgren i en krönika på DN Kultur. Läs mer...

"Min bror var ingen terrorist"
28 okt
Mirvat Zaaroura intervjuas i PR Tro. Hör här...

"Stående ovationer"
28 okt
SVTs Agenda skriver om alla bloggarna och har debatt i studion. Se mer...

"En angelägen film för svenska skolor"
23 okt
Mirvat Zaaroura intervjuas i Gomorron Sverige. Se mer...

Oscar Hedin i Deadline
21 okt
Regissören intervjuas i det danska tv-programmet Deadline.
Se mer ...

"Oscar Hedins film är ett viktigt bidrag"
19 okt
skriver DNs ledarredaktion. Läs mer...

"Imponerande journalistik"
19 okt
skriver SvD. Läs mer...

DN ger betyg 4
19 okt
recenserar Dagens Nyheter. Läs mer...

"synnerligen träffande och dramatisk"
19 okt
recenserar Göteborgsposten. Läs mer...

Säpo varnar
17 okt
Säkerhetspolisen gör ett utspel I samband med filmen i Aktuellt.
Se här...

TV4s morgonsoffa - Om filmen
16 okt
Oscar Hedin och islamologen Jan Hjärpe intervjuas i TV4s morgonsoffa. Är självmordsbombningar legitima i Islam?
Läs mer

International Herald Tribune - Om filmen
16 okt
Det svider i hjärtat väcker internationell uppmärksamhet. International Herald Tribune rapporterar om filmen.
Läs mer

SR P1 - Om filmen
14 sept
Studio Ett sände ett inslag om filmen där man även diskuterar de svenska själmordsbombarna.
Läs mer

SvD - Om filmen
07 sept
"Verkligheten har sprungit förbi Jan Guillou". Filmen är redan en del av debatten.
Läs mer

DN "Svensk filmhöst med mycket energi"
21 aug
”Fast höstens mest kontroversiella film lär ändå bli Oscar Hedins dokumentär "Det svider i hjärtat" som handlar om muslimska självmordsbombare, martyrer och jihadkrigare som bor i Skandinavien.” Läs mer
    
In 2005, Bosnian police raided a flat in Sarajevo, which was occupied by two suspected suicide bombers. Two young men were apprehended: Mirsad and Cesur, one from the small town of Kungälv outside Gothenburg, the other from the suburb Bröndby in Copenhagen. They had recorded a video with a farewell message. They were in possession of explosives and suicide belts. Both were sentenced to long-term imprisonment.

Why do young European Muslims want to sacrifice their own lives?

The media has approached this problem using simple generalisations and intellectual explanations. In filming the radical milieu for over three years, the documentary filmmaker Oscar Hedin entered a world behind the news headlines and found several young men who were seeking martyrdom - and he found new explanations.

Aching Heart to Spain & Portugal
05 feb
Canal de Historia - an Iberian broadcaster - has bought Aching Heart. - I think that particularly the Spanish audience will find Aching Heart interesting, having in mind the terror in Madrid in 2004, says director Oscar Hedin.

Legible management
27 jan
Aching Hearts producer Oscar Hedin is interviewed on the need of strong producers in co-productions.

Aching Heart nominated for Prix Europa
01 sept
Aching Heart has been nominated in the category TV IRIS Multicultural Programmes. Learn more at Prix Europa.

"Achingly good"
10 apr
Aching heart has now been released on DVD. The Film Chronicle gives it a good review.

International Première at LIDF
01 apr
Aching Heart has been selected for London International Film Festival.

"I wanted to understand"
25 mars
The Finnish paper Hufvudstadsbladet interviews the director Oscar Hedin.

Unique Nordic Première
24 mars
The Nordic countries co-ordinates the première of Aching Heart (58'). The SVT will air the 24/3, NRK the 25/3, YLE the 26/3, RUV the 26/3 and DR - date soon available.

A chilling glimpse
18 jan
CNNs programme The Situation Room reports on Laika's film about young radical Moslems in Scandinavia.
See video

Nomination for the Guldbaggen Award
08 jan
Read more...

Oscar Hedin in Deadline
21 oct
The director is interviewed in the Danish tv-programme Deadline.
See more

Swedish première
19 oct
The Swedish première is at the theatres of Folkets Bio in Stockholm, Gothenburg, Malmö, Lund, Västerås and Umeå

International Herald Tribune
16 oct
Aching Heart gets international attention. International Herald Tribune reports on the film.
Read more

Swedish news
15 oct
Would you like to read news about the film in Sweden?
Read more ...